Glówne zadanie w dziedzinie współpracy z producentem:

Dostawa ładunków w Państwa Europejskie i Związku Państw Niepodległych

Szybkie reagowanie na zapytania klientów

Tworzenie optymalnego planu przewozu

Cel współpracy – budowanie relacji z producentem i klientem, więc całkiem jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje klienta i producenta.